Jaguar XJ12 start up after 1 year of sleep. Prosjekt Jaguaren, har stått i over et år uten tilsyn. Jeg fant ut at i dag, var det på tide å høre litt V12 lyd igjen. Et batteri, litt bensin, nøklen og opptimistisk holdning… Hvor tung er den å få i gang igjen? Svaret finner dere i videoen! 1995 Jaguar XJ12 X300 SWB, 6 liter V12.

——————–

Project Jaguar, has been in charge for over a year without supervision. I found out that today, it was time to hear some V12 sound again. A battery, a little petrol, the key and the optimistic attitude … How heavy is it to get started again? You will find the answer in the video! 1995 Jaguar XJ12 X300 SWB, 6 liter V12.

2362