Forberedelser til LED fix, endeled bytte og olje skifte.

Det sies at forberedelser er halve jobben. Og enkelte ganger, er det vel næremere 80% av jobben. Man bruker mye tid på og spore opp informasjon om problemet man står ovenfor. Og man bruker mye tid på og finne info om hvordan man fikser problemet. Så kommer jobben og prøve å finne delene og verktøyene man trenger!
Heldigviss så liker jeg de utfordringene. Og gleden med å fikse ting selv, overskygger utfordringene!
Nå har endelig KIA Ceedèn kommet tilbake i garasjen. Og jeg kan starte å forberede meg på bytte av motor olje, endeledene i styringen og ta ut lykter, og så få byttet printkort, som styrer LED kjørelysene. Dette blir mange timers jobb. og flere videoer. Men jeg håper det også blir lærerikt!


Preparations for LED fix, end joint replacement and oil change.

It is said that preparation is half the job. And sometimes, that’s almost 80% of the job. You spend a lot of time tracking information about the problem you are facing. And you spend a lot of time finding information on how to fix the problem. Then come the job and try to find the parts and tools you need!
Fortunately, I like the challenges. And the pleasure of fixing things yourself, overshadows the challenges!
Now KIA Ceedèn has finally returned to the garage. And I can start preparing for the change of engine oil, the end joints in the steering and taking out the lanterns, and then get the replaced PCB, which controls the LED daytime running lights. This will be many hours of work. and more videos. But I hope it will also be educational!

638