Wash Car Floor – 2003 Toyota Land Cruiser

HOW TO / DIY cleaning: Car floor washing 2003 Toyota Land Cruiser / PRADO 120

Bildilla Magasin

How to clean out a mouse infected car. Part 15, of the series about my 2003 Toyota Land Cruiser 120 D4D. I have now dismantled the entire center console and removed the entire floor carpet. But I discovered that there were mice in the center console. Now that the last part of the console is out, I can start by removing the mice ‘luxury housing.

——-

Rengjøring av gulvet! Hvordan rydde ut en mus infisert bil. Del 15, av serien om min 2003 Toyota Land Cruiser 120 D4D.

Jeg har nå demontert hele midt konsulen, og tatt ut hele gulv teppet. Men jeg oppdaget at det bodde mus i midt konsulen. Nå som siste del av konsulen er ute, så kan jeg starte med å fjerne musenes luksus bolig.

475