DIY / How To: Test av Bulk fix med Lim pulling

DIY / How To: Test av Bulk fix med Lim pulling – Bildilla Magasin

Jeg har gått å tenkt på bulk retting med hjelp av «Glue Pulling» i lang tid. Og nå passet det godt å teste ut dette på prosjekt / auksjons Land Cruiseren. Den har flere bulker som uansett må fikses, og viss jeg skulle rote det til, så lærer jeg og dere av mine feil! Jeg kjøpte er rimelig sett med nødvendig start utstyr for «Glue Pulling», på Biltema. ( https://www.biltema.no/bil—mc/bilve… ) Det er enkelt for oss som bor i nærheten av en butikk.

Jeg skal finne frem linker til tilsvarende produkter på Amazon, for dere som ikke har Biltema som mulig leverandør! «affiliate links» – linker som gir en liten avkasting til kanalen, uten å koste ekstra for den som kjøper!

Tilsvarende utstyr på Amazon UK: https://amzn.to/2UQF81J

Tilsvarende utstyr på Amazon US: https://amzn.to/3c1gPUA

Etter denne første testen, så har jeg kjøpt en annen type lim, og skal lage flere videoer med videre testing / læring! Ser at dette helst skulle vært utført i varmere omstendigheter!!! Testet ute, med ca 8 grader cellsius. ( April temperatur her i Norge! ).


DIY / How To: Test of Dent fix with Glue pulling – Bildilla Magazine

I have been thinking about bulk rectification with the help of «Glue Pulling» for a long time. And now it was good to test this out on the project / auction Land Cruiser. It has several dents that must be fixed anyway, and if I were to mess it up, then I and you will learn from my mistakes! I bought a reasonable set of necessary starting equipment for «Glue Pulling», on Biltema. It’s easy for us who live near a store. I will find links to similar products on Amazon, for those of you who do not have Car Theme as a possible supplier!

Get your own dent repair kit with these affiliate links. (otherwise there is a lot of similar equipment on e-Bay)

Similar equipment on Amazon UK: https://amzn.to/2UQF81J

Similar equipment on Amazon US: https://amzn.to/3c1gPUA

After this first test, I bought another type of glue, and will make more videos with further testing / learning! Looks like this should have been done in warmer conditions !!! Tested outside, with about 8 degrees Celsius. (April temperature here in Norway!). PDR training: learning paintless dent repair, pdr school, best pdr traiing videos, pdr training video, dent school, dent training, dent trainer, paintless dent repair training, paintless dent repair, paintless dent removal, dent repair, dent removal, pdr training, learning pdr, dent repair training, glue pull, learn pdr, glue pulling, pdr secrets, how to pull out a dent, paintless dent repair basics, dent vets, pdr tutorial, paintless dent removal training, dentless repair, paintless dent repair training, paintless dent repair for beginners, dent repair paintless

928