Planen er å fortsette å bygge opp YouTube kanalen, med 2 nye videoer vær uke fremover! For å kunne drive dette slik man ønsker, så er det jo viktig at folk gir tilbakemeldinger på hva de ønsker seg mer av på kanalen. Og hva som skulle vært gjort bedre!!!! Det er også viktig å komme i kontakt med flere bil eiere, som kunne tenkt seg å fått med noe om sin bil / sitt prosjekt, på kanalen. Da helst i Midt-Norge i første omgang. Og det er veldig viktig å få med flere som følgere / subscribers!

https://www.youtube.com/user/bildillamagasin/

Hilsen

Pål


The plan is to continue building the YouTube channel, with 2 new videos coming week! In order to run this the way I want, it is important that people give feedback on what they want more on the channel. And what should have been done better !!!! It is also important to get in touch with several car owners, who would like to know something about their car / project, on the channel. Preferably in central Norway in the first place. And it is very important to include more followers / subscribers!

https://www.youtube.com/user/bildillamagasin/

Greetings

Pål

116