Inner fender rust repair, grinding – part 2

En kort oppdatering, fra slipingen av sveisene! Etter slipingen av sveisene, valgte jeg å smøre på mere Ovatrol olje. Dermed så måtte bilen bare stå ennå et døg i det minste. Skal sette på litt varme, slik at alt bli helt tørt, før jeg har på understellsmasse.. Kommer tilbake med mer om dette i video del III I forbindelse med kontroll av bilen, så oppdaget vi noen rust hull innenfor den innvendige plastik fender. Jeg må prøve å sveise inn noen metal biter, for å stopp videre rusting, viss mulig + for å forsterke platene.

DIY / How To: Inner fender rust repair, grinding – part 2 2004 Toyota Corolla Bildilla Magasin A short update, from the grinding of the welds! After grinding the welds, I chose to apply more Ovatrol oil. Thus, the car only had to stand for at least another day. Should put on some heat, so that everything is completely dry, before I have on the underlay mass .. Will come back with more about this in video part III In connection with checking the car, we discovered some rust holes inside the interior plastic fender. I have to try to weld in some metal pieces, to stop further rusting, as much as possible + to strengthen the plates.

223