Ny Land Cruiser video er ute

Ny Land Cruiser video er ute

Toyota Land Cruiser / PRADO 120 blog update mars 22

+A fast MAF sensor cleaning + project updates

Bildilla Magasin 75 videos of Land Cruiser 120 / PRADO 120 DIY / How To`s: Play list: https://www.youtube.com/playlist?list…

Det har vært få opptateringer i siste ukene. Da man har 2 gutter som spiller basketball, og en sesong, som ble trykt sammen på grunn av pandemiens herjinger. Nå er det helt vilt, men jeg skal prøve å bli flinkere til å utnytte tiden som står igjen, nå som våren er på tur!

Jeg hadde planlagt å få en løsning på Olje Catch can problematikken i dag. Men ser at det å komme til lufteslangen på toppen av motoren, krever mer arbeid en jeg først trodde. Da startet jeg å sjekke mer og mer på nettet, og planen må trolig endres. Det er veldig stor uenighet om dette er lurt eller ikke. Og når jeg færst må demontere mye på toppen av motoren, så vil det være lurt å rengjøre ERG ventilen osv. samtidlig med eventuel montering. Da vil det også være lurt å ha slått fast status på Innjektorer, for eventuelt bytte samtidlig.

Men jeg ble jo litt klokere i kveld også!

Samtidlig så tok jeg en meget rask rens av MAF sensoren, da jeg hadde tid og mulighet! +

En rask info om de 2 neste prosjektene. 2009 VW Passat + 1975 Toyota Carina..


75 videos of Land Cruiser 120 / PRADO 120 DIY / How To`s: Play list: https://www.youtube.com/playlist?list… There have been few recordings in recent weeks. Then you have 2 boys playing basketball, and a season, which was pushed together due to the ravages of the pandemic. Now it’s completely wild, but I’ll try to get better at using the time that is left, now that spring is on its way! I had planned to get a solution to the Oil Catch can problem today. But seeing that getting to the air hose on top of the engine requires more work than I first thought. Then I started checking more and more online, and the plan probably needs to change. There is a great deal of disagreement as to whether this is wise or not. And when I first have to disassemble a lot on top of the engine, it will be a good idea to clean the ERG valve, etc. at the same time as any installation. Then it would also be wise to have established status on Injectors, for possible change at the same time. But I got a little wiser tonight too! At the same time I took a very quick clean of the MAF sensor, when I had the time and opportunity! + A quick info about the next 2 projects. 2009 VW Passat + 1975 Toyota Carina ..

522