Gauldal Gatebil 2022, del 2 – Støren 25/6-22

Gauldal Gatebil 2022, del 2 – Støren 25/6-22

Gauldal Gatebil 2022, del 2

Støren 25/6-22

Bildilla Magasin

Gauldal Gatebil`s Sommertreff 2022 Del 2 av videoene fra biltreffet treff på Støren!

Video del 1 ligger her: https://www.youtube.com/watch?v=8xRgA…

Video fra treffet i 2019 ligger her: https://www.youtube.com/watch?v=23XVc…

Bilutstilling med alt mulig av bil

EMMA lyd konkurranse Burning komkurranse

Racing Teams ++++

#gauldal #gatebil #gauldalgatebil #støren #bildilla #carshow #biltreff


Gauldal Gatebil’s Summer meet 2019 Part 2 of the videos from the car show at Støren!

Car exhibition with everything type of cars

EMMA sound competition

Burning competition

Racing Teams ++++

353