Gauldal Gatebil 2022, video del 3

Gauldal Gatebil 2022, video del 3

Gauldal Gatebil 2022, del 3

Støren 25/6-22

Bildilla Magasin

Gauldal Gatebil`s Sommertreff 2022 Del 3 av videoene fra biltreffet treff på Støren!

Video del 1 ligger her: https://www.youtube.com/watch?v=8xRgA…

Video fra treffet i 2019 ligger her: https://www.youtube.com/watch?v=23XVc…

Bilutstilling med alt mulig av bil

EMMA lyd konkurranse

Burning komkurranse

Racing Teams ++++

#gauldal #gatebil #gauldalgatebil #støren #bildilla #carshow #biltreff


Gauldal Gatebil’s Summer meet 2022

Part 3 of the videos from the car show at Støren!

Car exhibition with everything possible by car EMMA sound competition Burning competition Racing Teams ++++

437