DIY / How To: 1986 Toyota Camry 2.0 GLi – Replacing spark plugs

DIY / How To: 1986 Toyota Camry 2.0 GLi – Replacing spark plugs

Min kamerat Roger`s 1986 Toyota Camry har endelig kommet på veien igjen, etter at den har fått ny registerrem. Nå er det service jobber som står på listen. Nå bytte av tennplugger! Og det trengtes virkelig! Dette var nok plugger fra forrige årtusen i det minste! Heldigvis så var det enkelt å finne nye plugger, og ennå enklere å bytte det!

#toyota #toyotacamry #camry #camrygli #86camry #1986toyota #1986toyotacamry #bildilla #howtocar #diycar


DIY / How To: 1

986 Toyota Camry 2.0 GLi

Replacing spark plugs

My friend Roger`s 1986 Toyota Camry has finally hit the road again, after it got a new timing belt. Now there are service jobs that are on the list. Now replace spark plugs! And it was really needed! This is the tightest filter I have ever seen, live or online! It could not have passed air through this then ??? Fortunately, it was easy to find a new filter, and even easier to change it!

577