YouTube, januar tallene

Da er tallene for YouTube kanalen for Januar 2021 klare.

https://www.youtube.com/c/bildillamagasin

Jeg har satt opp en realistisk plan for kanalen for 2021. Det er da en glede og se at kanalen følger planen, eller rettere sakt, kanalen ligger så vitt foran skjema!

Målet for 2021 er og passere 1000 følgere, så raskt som mulig. Hvorfor? Slik YouTube er satt opp i dag, må man passere 1000 følgere for å kunne ha annonser i videoene. + man må ha over 4000 timer video visninger… Bildilla kanalen, ligger godt over det dobbelte av dette! Derfor kjemper jeg nå for å komme over 1000 følgere, så raskt som mulig.

Som mange av dere har fått med seg, så har jeg MANGE prosjekter i vent. Dette kommer naturligviss av at alt koster tid og penger. Siden kanalen ikke gi noen inntekter, så må man ta ting etter vært som man kan ta tid og råd, til å jobbe videre med prosjektene…

Men man gjør det fordi man liker å finne ut av ting….

170