LC120: Den legger igjen små dammer…

Min Land Cruiser har startet å gråte..

Den legger igjen små dammer, over alt. Jeg har prøvd å gjette meg frem til hva det kan være. Men det meget lyst grønn eller gult. Lukter små brent og ser klart ut. Det kan ikke være motorolje, da den er sort etter kort tid. Det kan ikke være kjøleveske, da den er rød. Men hva er det?

Jeg har nå måttet starte detektiv jobben under bilen….

Se hva jeg finner, og gi meg gode råd på hvordan jeg skal tolke dette.

Og hvordan jeg kan få bort lekasjen!

—————————– Social ——————————–

Home page: http://www.bildillamagasin.no

Facebook: https://www.facebook.com/Bildilla-Mag…

Instagram: https://www.instagram.com/lermax_cars/


PART 1

How to find an oil leak?

Detective job under the car – oil leak

Toyota Land Cruiser / PRADO 120 2006 LC120 D4D

Bildilla Magasin

My Land Cruiser has started crying .. It leaves small ponds, everywhere.

I’ve been trying to guess what it might be. But it very bright green or yellow. Smells small burnt and looks clear. It can not be motor oil, as it is black after a short time. It can not be a coolant, as it is red. But what is it?

I have now had to start the detective job under the car ….

See what I find, and give me good advice on how to interpret this.

And how can I get rid of the leak!

145