Prosjektbil: 2012 Kia Cee`d

Prosjektbil: 2012 Kia Cee`d

Nok en bil jeg kjøpte inn på auksjon. Vi kjøpte en annen KIA Cee`d på aukjson for ca 1 år siden. Det var en 2007 modell. Den bilen ble solgt videre til en venn av familien. Han har hatt mye glede av den. Dette er billige biler i forhold til utstyr. Og han fikk den billig i forhold til hva de går for. Dette er en 2012 modell, som har blitt solgt på tvangsauksjon! Slik som 2007 modellen…. Det gjør at man kan regne med mange feil! Jeg er nok ikke helt godt skrudd sammen selv heller. Men jeg likker utfordringer. Og det er da man lærer mest! Dette er bare starten på listen: ** LED kjørelys, høyre foran er deffekt. Etter det jeg har sett på nettet, så hevdes det at det er noe feil med elektroniken for styringen av LEDene, og dette skal være ganske vanlig! Noen som vet mere om dette? ** Det er med kun 1 nøkkel, så jeg må prøve å finne en rimelig løsning på og kjøpe eller lage en eller flere ekstra nøkkele. Forslag mottas med takk!! ** Det mangler sommer dekk til bilen, så jeg må se om jeg finner noen rimelige dekk og felger. ** Alle bremser må repareres skiver / bremseklosser. ** Batteriet var dødt. Nytt er nå montert! ** Skade i fremfanger nede. Dette tror jeg kan limes, men gode råd om hvordan jeg limer plast? ** Rift i et sete. Dette skal jeg prøve å fikse selv. Har sett flere videoer om hvordan fikse skin seter, så jeg må prøve meg 🙂 ** Slakke i styreledd ble det sakt. Noe er i allefall galt, når jeg bremser, så kjenner jeg at noe gir etter litt! kan være flere ting også! ** Oljelekasje på en støtdemper bak. ** Feil på ryggesensorer. Sensor info i skjernen står og blinker rødt både foran og bak! Noen ideer? ** Dårlig clutch. Fungerer dårlig når jeg skal ta av i 1. gir. Men fungerer greit videre. Også når jeg skal i revers, så er det treghet. Ikke helt sikker på om det er clutch eller annet som gir dette utslaget. Noen idee om hva jeg skal dobbelt sjekke? Sikkert ennå mere… Skulle man satt bort dette på et verksted, så hadde man blitt ruinert. Selv om slike biler er vært mye mer en hva jeg kjøpte den for, så blir dette mye penger bare i deler…

————————

Another car I bought at auction. We bought another KIA Cee`d on extra son about 1 year ago. It was a 2007 model. That car was sold on to a friend of the family. He has enjoyed much of it. These are cheap cars in relation to equipment. And he got it cheap in terms of what they go for. This is a 2012 model, which has been sold on a forced sale! Such as the 2007 model …. This makes it possible to count on many errors! I’m probably not quite well screwed up myself either. But I like challenges. And that’s when you learn the most! This is just the start of the list: ** LED daytime running light, right front is deffect. After what I have seen online, it is argued that there is something wrong with the electronics for controlling the LEDs, and this should be quite common! Anyone know more about this? ** It is with only 1 key, so I have to try to find a reasonable solution for and buy or create one or more extra keys. Suggestions are received with thanks !! ** It lacks summer tires for the car, so I have to see if I find any affordable tires and rims. ** All brakes must be repaired discs / brake pads. ** The battery was dead. New is now mounted! ** Damage to the carrier down. This I think can be glued, but good advice on how to glue plastic? ** Rift in a seat. I’ll try to fix this myself. Have seen several videos on how to fix skin seats, so I have to try myself 🙂 ** The slack in the steering joint was slow. Something is wrong at all, when I slow down, then I feel that something gives in little by little! can be several things too! ** Oil leak on rear shock absorber. ** Back sensor error. Sensor info in the core stands and flashes red both front and back! Any ideas? ** Poor clutch. Works poorly when taking off in 1st gear. But it works fine. Also when going in reverse, it is inertia. Not quite sure if it is clutch or other that gives this effect. Any idea what to double check? Surely even more … If one had to put this off at a workshop, then one had been ruined. Although such cars have been much more than what I bought it for, then this is a lot of money just in parts …

Jobben med bremsene, ble mye større en jeg trodde. Men da blir det flere videoer og mer info til dere…
Bak bremsene var totalt låst på en side. Så det var bare å prøve å demontere uten å gjøre mer skade. Nye glidere ble bestilt…..
Da var det innspurten på bremsene. Her blir det nye skiver og klosser foran også…
Neste på lista var slave sylinderen til chlurtchen..

Nå er det vel endeleddene i styringen som passer å ta som neste jobb…

1928