Prosjekt: 2006 Land Cruiser

Prosjekt: 2006 Land Cruiser

Nok en «ny» bil, er kommet. Sist søndag, kom denne bilen opp fra Bergen.

2006 Toyota Land Cruiser VX 3.0 D4D

Denne ble også kjøpt på en auksjon! Dette er en VX versjon i motsetning til GX versjonen på 2003 modellen.

VX er en mindre utstyrt versjon, med stoff seter som standard. Ingen navigasjon og andre forskjeller. Men min GX trenger ennå mye jobb, så denne skal få gleden av å bli familie bilen. Ikke det at vi måtte ha en ny bil. Men det gjør livet mye enklere når vi skal kjøre på hytta, på fjellet.

Jeg kjøpte denne bilen hos et annet auksjons firma, og må si at det var mye rot!!!! Etter å ha kjøpt over 20 biler hos et auksjonsfirma, så oppleves kontrasten som meget stor. Utrolig hvor uproft ting oppleves, når kommunikasjonen er mangelfull, og oppfølgingen tar dagesviss for bare bagateller……… Men bilen ble kjøpt i Bergen, og fraktet på trailer, opp til Trondheim. Fraktselskapet var meget proffe, og kan virkelig anbefales: https://norskbiltransport.no/

I denne første videoen, går jeg over og gjør enkle sjekker og service jobber:

* Sjekk frostveske

* Fylling av spylerveske

* Rens av MAF sensor

* Sjekk av skader rundt tåkelys, som har fått en skade

* Se etter info om registerrem bytte?

Jeg kommer tilbake med mange flere videoer rundt denne bilen + jeg har mange videoer rundt min 2003 Land Cruiser GX versjon…..


New project car / family car:

2006 Toyota Land Cruiser 120 VX

3.0 D4D – Prado 120 Project

Bildilla Magasin

My 2003 Land Cruiser 120 GX project: https://www.youtube.com/watch?v=ZXed5iBXSl4

Then another Toyota Land Cruiser 120 has been purchased. This was also bought at an auction! This is a VX version as opposed to the GX version on the 2003 model.

VX is a less equipped version, with fabric seats as standard. No navigation and other differences. But my GX still needs a lot of work, so this one will have the pleasure of becoming the family car. Not that we had to have a new car. But it makes life much easier when we drive to the cabin, on the mountain.

I bought this car from another auction company, and I must say that it was a lot of clutter !!!! After buying over 20 cars from an auction company, the contrast is perceived as very great. Amazing how unprofessional things are experienced, when communication is lacking, and the follow-up takes days for just trifles ………

But the car was bought in Bergen, and transported by trailer, up to Trondheim. The shipping company was very professional, and can really be recommended: https://norskbiltransport.no/

In this first video, I go over and do simple checks and service jobs:

* Check antifreeze

* Filling of washer fluid

* Clean the MAF sensor

* Check for damage around fog lights, which have been damaged

* Looking for info on timing belt replacement?

I will be back with many more videos around this car + I have many videos around my 2003 Land Cruiser GX version …..

1244