Fremre fjærbein, 2000 Celica T23

Fremre fjærbein, 2000 Celica T23

New Coil Spring, shock absorbers and top mount

Strut assembled in the front, on the 2000 Toyota Celica 1.8 GT Toyota T23

Bildilla Magasin

******* Remember to check this! The plate below the spring, and the plate above the spring, have not centered holes! When assembling together, make sure that the plates are in the same position! Top the plate over the spring, have an arrow. This arrow should point to the side of the car. Or the arrow should point towards the center of the bracket at the bottom of the damper. ************

Video link: DIY / How To Remove front suspension: https://www.youtube.com/watch?v=w1odJaZ7v0I

Now the work with suspension on the 2000 Celica has started! Both struts were taken out of the car, in the previous video. Now I disassemble the legs so that I can take out the parts I am going to reuse. A spring has been replaced before, and will be used further. Div, rubber parts + plates in the top of the springs. There will then be new shock absorbers + new springs + new top bearings. This is an easy job.

Equipment required is: 19 mm and 21 mm cups + Clamps to press the spring together

—————————–

Coil Spring and strut assembely in the front, on det 2000 Toyota Celica 1.8 GT

********* Husk sjekke dette!
Platen under fjæren, og platen over fjæren, har ikke sentrert hull!
Når man monterer sammen, så må man passe på at platene står i samme posisjon!
Topp platen over fjæren, har en pil. Denne pilen skal peke ut mot siden av bilen. Eller pilen skal peke mot senter av festet nederst på demperen. *********

Nå har arbeidet med suspensjon på 2000 Celicaen startet! Begge fjærbeina ble tatt ut av bilen, i forige video. Nå demontere jeg beina, slik at jeg kan ta ut de delene jeg skal gjenbruke. En fjær er byttet før, og skal brukes videre. Div, gummi deler + platene i toppen av fjærene. Det bler da nye støtdempere + nye fjærer + nye topplager. Dette er en enkel jobb.

Utstyr som krevdes er: 19 mm og 21 mm kopper Klemmer til å presse sammen fjærene

—————————– Social ——————————–

Home page: http://www.bildillamagasin.no

Facebook: https://www.facebook.com/Bildilla-Magasin-215613725246898

Instagram: https://www.instagram.com/lermax_cars/

888