DIY / How To: bytte av simmerring / Oil Seal, Land Cruiser 120 serie

DIY / How To: bytte av simmerring / Oil Seal, Land Cruiser 120 serie

Min 2006 Toyota Land Cruiser 120, startet å etterlate seg små dammer med olje søl når jeg var ute å kjøre.

Etter en kort innspeksjon under bilen, så fant jeg ut at det måtte være plje fra driffrensialen foran. Det så ut til å lekke ut på høyre side foran.

Da var det bare å prøve å finne rette delen, noe som ikke er så enkelt da man får opp 4 forskjellige oljeringer / tettninger, når man søker hos flere av deleleverandørene. Jeg ente opp med å bestille 3 ulike olje tettninger.Og heldigviss så stemte den ene! Jeg fulgte en oppskrift fra en annen video, men det ble ingen sukkses! Derfor må jeg nå ut og bytte olje tetting ennå en gang, og ny del er bestilt..

Men nå skal det gjøres ordentlig!

Verktøy:

10 mm umbrako / allenkey

17 mm kopp

19 mm kopp

35 mm kopp

Momentnøkkel

Det blir en lang video, men det blir mye info… Bedre å ta seg tid, enn å måtte gjøre det på nytt!!!!

—————————– Social ——————————–

Home page: http://www.bildillamagasin.no

Facebook: https://www.facebook.com/Bildilla-Mag…

Instagram: https://www.instagram.com/lermax_cars/


DIY / How To:

Toyota Land Cruiser / Prado 120

How to change your oil seals front right, and diff oil

Bildilla Magasin

My 2006 Toyota Land Cruiser 120, started leaving small ponds with oil spills when I was out driving. After a short inspection under the car, I found that there had to be plje from the driving gear in front. It looked like it was leaking on the right side front.

Then it was just a matter of trying to find the right part, which is not so easy as you get 4 different oil rings / seals, when you apply to several of the part suppliers. I ended up ordering 3 different oil seals. And luckily one voted! I followed a recipe from another video, but it was no success! Therefore I have to reach out and change the oil seal once more, and a new part has been ordered ..

But now it must be done properly!

Tool:

10 mm umbrako / allenkey

17 mm cup

19 mm cup

35 mm cup

Torque wrench

It will be a long video, but there will be a lot of info … Better to take time, than to have to do it again !!!!

1616