1000 FØLGERE!!!!

1000 FØLGERE!!!!

Ja da var man ved første runningsbøye…. Det har tatt tid, men det har gått mye raskere i løpet av året… 1000 følgere ble runnet nå nettopp! 23/9-2021..

Nå er neste mål, og holde oppe produksjonen av videoer, og øke besøket og antall visninger videre!

Nå må man gå for dobbling inne et år minst!

23/9-2021: Så nært…. Kun 3 følgere, før man når 1000 nå. Besøket er økende, og det vises snart 50 timer med video pr. døgn på kanalen. FEMTI TIMER MED VIDEO, for vær arbeidsdag for de fleste andre….. Kanalen mangler altså bare 3 følgere…. start å følg kanalen, om bare for å være snill 😉 Lik videoer og skriv kommentarer.. Timer med visninger er alt langt over minstekravet på 4000 timer pr. år.. Nærmer seg 15.000 timer med video pr. år. Så må man regne med ca 2 nye videoer ut på kanalen vær uke…. «compound effect», som en snøball som ruller ned en bakke, og bare baller på seg…..

Da har kanalen endelig fått tilbake fremdriften, som var her for en uke siden.. Nå går det ganske raskt igjen. pr. 12,00 – 22/9-2021, så mangler kanalen kun 5 følgere for å komme på 1000 følgere! Jeg hadde en pediksjon på at vi skulle passere 1000, 22/9… og kanskje kan det gå???

https://www.youtube.com/c/bildillamagasin

YouTube kanalen har nå passert 550.000 video visninger.

Det er nå nesten 40 timer video visning pr. døgn, på kanalen. Gjennomsnittet på antall visninger er på over 700 pr. døgn.

Man må innse at man fortsatt sliter med å få nye følgere på kanale, sett i forhold til antall video visninger. Men slik er det bare. Kanalen får stadig flere og flere visninger. Visningene ser ut til å øke stadig raskere, og når man kan innse at dette faktisk har sin grunn i at stadig flere finner kanalen, og enkelt videoer fra det nå store arkivet. 419 videoer LIVE pr. i dag.

Jeg har mange ideer og ønsker for kanalen, man må bare innse at man ikke vil rekke alt, og gjøre så godt man kan med den tiden og resursene man kan sette av. Dette er noe man gjør uten å tjene en krone på det, så da er det naturligviss visse begrensninger. Men gleden over tilbake meldinger på videoer, er en form for «betaling» i seg selv 🙂

https://www.youtube.com/c/bildillamagasin

Det tok 22 dager fra følger nr 900, til følger nr 950… Da sattser jeg på 1000 rundt 20 september!

1000 følgere gir muligheter for litt inntekt på kanalen, i stede for at YouTube / Google får alt, slik det er blitt med de nye reglene på YouTube…

https://www.youtube.com/c/bildillamagasin

Vær med å støtt kanalen med å gjøre en eller flere av tingene under:

*** Lik videoer

*** Følg kanalen

*** Skriv kommentarer

Dette er de 3 viktige faktorene for at YouTube / Google, fremmer / viser videoene og kanalen til flest mulige potensielle seere!

1211