God Jul & Godt Nytt år!

God Jul & Godt Nytt år!

Merry Christmas & Happy New Year! – God Jul & Godt Nytt år!

Locking back at 2021

Bildilla Magasin

God Jul & Godt Nytt år!

Ser tilbake på 2021 Måtte 2022 bli alt det vi håpet på for 2021!

Måtte vi kunne møtes å få de gode samtalene igjen! Slippe å tenke på pandemi og alt det bringer med seg!

Måtte vi heller kunne bruke tiden på og se våre medmennesker.

Måtte dere alle, få et riktig godt 2022!


Merry Christmas & Happy New Year!

Locking back at 2021

May 2022 be everything we hoped for for 2021! May we meet to have the good conversations again! Stop thinking about the pandemic and all that it brings! May we rather be able to spend time and see our fellow human beings. May you all have a really good 2022!

820