Del 4: Bytte av MAP sensor på LC120

Del 4: Bytte av MAP sensor på LC120

Jeg fortsetter å lete etter hva som gir feil kode P0045, på min Land Cruiser / PRADO 120. Hjelper det å bytte MAP sensoren?

OBDII code P0045 Dos NEW MAP sensor help?

Toyota Land Cruiser / PRADO 120 + GX470

Engine – ABS- VSC TRC – VSC OFF – STAB lights

Bildilla Magasin

Does cleaning the MAP filter help? MAP filter

Part nr: Toyota 90917 – 11036 Read 2 codes: DTC0P0045 ( P0045 Turbo Boost control ) + DTC01201

Part I:    • Toyota Land Cruis…  

Part 2:    • OBDII codes – Toy…  

Part 3:    • OBDII code P0045 …  

Land Cruiser / PRADO 120 playlist ( 90 videoes ):    • Toyota Land Cruis…  

Then I got to know a bit more about the possibility of a clogged MAP filter. I never thought there was a filter there! I see a lot of people find that the filter can crack, but mine looks tight and fine. I try with a cleaner with brake cleaner! Thank you very much for the info! Now the filters must be cleaned and dried! Then it will be fun and see if this helps!


Del 4: Da fikk jeg ny sensor!

Hjalp det å bytte MAF sensor på min bil?

Rens av MAP filter hjelper? D

a fikk jeg satt meg litt inn i muligheten for tett MAP filter. Jeg har aldri tenkt på at det var et filter der! Ser mange opplever at filteret kan sprekke, men mitt ser tett og fint ut. Jeg prøver med en rens med bremserens! Tusen takk for info! Nå må filtere renses, og tørkes! Så blir det morro og se om dette hjelper!

#lc120 #landcruiser #prado #prado120 #landcruiser120 #bildilla

519