Måtte kjøpe en parafinovn!!!!!

Måtte kjøpe en parafinovn!!!!!

Kan ikke tåle mer kulde! Måtte kjøpe en parafinovn, og teste i garasjen! Effektiv parafinovn for 16–34 m² store rom. Med en parafinovn slipper du å fryse på hytta, garasjen og andre steder hvor det mangler strømuttak. Det kan også være lurt å ha den i beredskap hjemme, så har du en varmekilde ved strømbrudd! Qlimas R 3224 X er en parafinovn med veke og flere sikkerhetsfunksjoner. Den varmer effektivt opp rom på 16–34 m². Effektiv oppvarming uten strøm Varmeren drives av parafin (selges separat) og to 1,5 V D-batterier (selges separat), og krever derfor verken strømuttak eller installasjon. Det er bare å plassere den og nyte varmen – den infrarøde strålingsoppvarmingen gir en varmeeffektivitet på hele 99,99 prosent!


Can’t stand any more cold!

Had to buy a kerosene stove, and test it in the garage!

Bildilla Magasin

«Efficient kerosene stove for 16–34 m² rooms. With a kerosene stove, you avoid freezing in the cabin, the garage and other places where there is no power outlet. It may also be a good idea to have it on standby at home, so you have a source of heat in the event of a power cut! Qlimas R 3224 X is a kerosene stove with a wick and several safety functions. It efficiently heats rooms of 16–34 m². «Efficient heating without electricity The heater is powered by kerosene (sold separately) and two 1.5 V D batteries (sold separately), and therefore requires neither a power outlet nor installation. Just place it and enjoy the heat – the infrared radiation heating provides a heat efficiency of 99.99 percent!»

#kerosene #stove #kerosenestove #bildilla

311