Bytte av pære på girvelger, Toyota Camry.

Bytte av pære på girvelger, Toyota Camry.

DIY / How to replace gear shifter light bulb

2001 to 2006 Toyota Camry

Bildilla Magasin

#camry #toyota #bulb #replace #diy

In this Video I show you How to Replace Gear Shifter Light Bulb in Toyota Camry. The process will be same for many any vehicle. T5 / W2 bulb. As with many other Toyota models, it often only takes simple plastic tools to loosen the center consoles. It’s relatively easy, but a little tight to get to the bulb itself! But you just have to take some time. REMEMBER, do not touch the bulb as much as possible! Or wipe it off if you have had to touch it. Grease from the fingers can help ruin the year earlier than necessary!


Bytte av pære under girindikatoren på min 2003 Toyota Camry. Som på mange andre Toyota modeller, så skal det ofte bare enkle plast verktøy til, for å få løs midt konsuler. Det er forholdsvis enkelt, men litt trangt å komme til selve pæren! Men man må bare ta seg litt tid. HUSK, ikke ta på pæren vis mulig å ungå! Eller tørk av den viss du har måttet ta på den. Fett fra fingrene kan være med å ødelege åæren tidligere en nødvendig!

513