På tide å fortsette med 120en!

På tide å fortsette med 120en!

Jeg har 2 biler som skal være blant de beste i verden. Men begge har gitt meg masse problem!
Min 2006 Toyota Land Cruiser…. Denne bilen har jeg måttet bruke mye penger og veldig mye tid på. Men så har det blitt 106 videoer for dere da.
Min 1994 Lexus LS400, er også et stort problem barn!
Begge bilene er nok gode i utgangspunktet, men begge har fått veldig dårlig oppfølging med servicer osv.
Dette beviser nok en gang, at alle biler kan gi deg problemer. Det er hvordan de blir behandlet som er viktig!

Jeg sliter fortsatt med Turbo controller P0045!

Jeg har også startet å miste bremseveske.


I have 2 cars that should be among the best in the world. But both have given me a lot of trouble!
My 2006 Toyota Land Cruiser… I have had to spend a lot of money and a lot of time on this car. But then there have been 106 videos for you.
My 1994 Lexus LS400, is also a big problem child!
Both cars are probably good in the first place, but both have received very poor follow-up with services etc.
This proves once again that all cars can give you problems. It’s how they are treated that matters!

I’m still struggling with the Turbo controller P0045!

I have started to lose the brakefluid!

310