1979 Pontiac Firebird Trans Am 6.6 V8

Jeg skal prøve å følge opp flere av prosjektene med egne sider her på Bildilla Magasin.

Ser nå at det nok vil være lurest å oppdatere sidene med det nyeste stoffet på topp av sidene! Det lages videoer av alle prosjektene etter vært som jeg får gjort noe med de!

Er ikke bare å sette seg inn å kjøre! Mye rart som har vært gjort i motor rommet på Trans AMen!! Må bare prøve å få det til å se litt bedre ut i det minste!

Se bildene under! Overflaterust, og en mengde gummislanger, som er kuttet! Flere ulike plugledninger, og mye annet. Ja man må bare prøve å ta litt i gangen!


Video 11:

Video 10:

Video 9:

Startet å fikse opp motorrommet

Nytt fordelerlokk og rotor.

Jeg har nye plugledninger og plugger også. Men de får vente til jeg er sikker på at jeg ikke rotet til noe ved bytte av de første komponentene! Men det er mange spørsmål rundt hva som er gjort og ikke gjort under panseret på denne bilen! Slanger er kuttet, vakumslanger er rene kaoset og så videre. Her må man bare prøve å finne info, hvordan det egentlig skal være! For det er langt fra normalt!

#1979pontiac #transam #bigblock #79transam #bildilla


Started fixing up the engine bay

1979 Pontiac Trans Am 6.6 – V8 – th350

Bildilla Magasin

New distributor cap and rotor.

I have new plug wires and plugs too. But they will have to wait until I’m sure I didn’t mess anything up when replacing the first components! But there are many questions about what has been done and not done under the hood of this car! Hoses are cut, vacuum hoses are a mess and so on. Here you just have to try to find information, how it should actually be! Because it is far from normal!

VIDEO 8 – Short:

VIDEO 7 – Short:

In recent weeks there has been a lot about Pontjack. Car & Driver, had an ad that «Pontiac Is Back!» Is it real, or a made up fantasy? But anyway, I got to «back» my 1979 Pontiac Trans Am, last night. But ugh, it seriously needs help…. More to come!


I de siste ukene har det vært mye om Pontjack. Car & Driver, hadde en annonse om at «Pontiac Is Back!» Er det virkelig, eller en oppdiktet fantasi? Men uansett, så fikk jeg kjørt «back» min 1979 Pontiac Trans Am, i går kveld. Men huff, den trenger seriøst med hjelp…. Mer kommer!

VIDEO 6:

DIY / how to: Automatic or converter which is the problem 1979 Pontiac Trans Am 6.6 V8 – 403 cid – th350 The engine dies when I put it in drive or 2nd gear. It manages in 1 gear + reverse…. Automatic or converter which is the problem???


Motoren dør når jeg setter den i drive eller 2 gir. Den klarer seg i 1 gir + revers…. Automat eller convertør som er problemet???

VIDEO 5:

How to / DIY – Continue fixing and exploring 1979 Pontiac Trans Am PART 5 Bildilla Magasin

Changed the air filter, but must arrange the attachment for the Shaker. The radiator / fan cover must be attached in a different way. But the radiator also needs new upper mounts! Some struts in the front are missing! Smells petrol when the engine is running, so the carburettor / ignition must be checked! Also found out that a black ring around the speedometer is missing! Yes yes… sure much more yet, but I expected it!

VIDEO 4:

Installing new low beam lights on 79 Trans Am. I bought a complete set of all 4 sneezes from Rockauto in the USA. The candles were so cheap, there was nothing to think about! The light on the left side had taken in water and was connected incorrectly. The light on the right was a high-beam light. Now there are 2 new lights at the far end on the weather side, with low beam and high beam! The other lanterns were in good condition!


Instalerer nye nærlys på 79 Trans Am. Jeg kjøpte et helt sett med alle 4 nysene fra Rockauto i USA. Lysene var så billige, at det ikke var noe å tenke på! Lykten på venstre side, hadde tatt inn vann, og var koblet feil. Lykten på høyreside, var en fjernlys lykt. Nå er det 2 nye lykter ytterst på vær side, med nærlys og fjernlys! De andre lyktene var i god stand!

VIDEO 3:

1979 Pontiac Firebird Trans Am Vin Codes – reading building codes Find facts about the car Bildilla Magasin I am trying to find out everything I can about this Pontiac. Since it was bought at auction, it’s not just just finding out the story. But here I start by trying to understand the information in Vin / chassis number and on the plate in the engine compartment! But there is much that seems strange. When I search online, there are many people struggling with the same thing… Plate in engine compartment: 79 06C 2FS87 L 292310 6 or S2B 19L 19U W A51 — T34142798 79 = years 06C = June, week 3 2FS87 = Firebird L = Van Nuys California 292310 = Fisher Body Production Number 62B or S2B = 19L = Black? 19U = Black? W = Sport coupe A51= bucket seats T34142798 =

#pontiac #olds403cid #403cid #v8 #transam #pontiacfirebird #pontiactransam #bildilla

———————————————————————–

Jeg prøver å finne ut alt jeg kan om denne Pontiacen. Siden den ble kjøpt på auksjon, så er det ikke bare bare, og finne ut historien. Men her starter jeg med å prøve å forstå informasjonen i Vin / chassi nr og på platen i motor rommet! Men det er mye som virker merkelig. Når jeg søker på nettet, så er det mange som sliter med det samme… Plate i motor rom: 79 06C 2FS87 L 292310 6 eller S2B 19L 19U W A51 — T34142798 79 = år 06C = juni, uke 3 2FS87 = Firebird L = Van Nuys California 292310 = Fisher Body Production Number 62B eller S2B = 19L = Sort? 19U = Sort? W = Sport coupe A51= bøttestoler T34142798 =

VIDEO 2:

Dagen var kommet, for å prøve å kjøre Pontiac Trans Am, hjem fra auksjonsplassen. Ting tydet på at det kunne være fult mulig! Den er registrert, skilter ble hengt på… Den starter greit! Men det er spørsmålstegn rundt konvertøren på automaten! Ja da er man optimist, og satser på at ting ordner seg! MEN det gikk ikke som håpet!

Could I drive it home? 1979 Pontiac Firebird Trans Am 6.6 Big Block PART 2 Bildilla Magasin Part I:    • Will it start? 1979 Pontiac Firebird …   The day had come, to test drive the Pontiac Trans Am, home from the auction site. Things indicated that it could be quite possible! It is registered, signs were hung… It starts fine! But there are question marks around the converter on the machine! Yes, then you are an optimist, and bet that things will work out! BUT it didn’t go as hoped! The car in the movie: Smokey and the bandit 2 ‘»Big block engines have more metal and more or larger cylinders. They tend to produce more power and torque because of their weight. Small blocks are just that — small or smaller than big blocks. While small block engines still have metal and cylinders, they are typically smaller and fewer in number.»

VIDEO 1:

Will it start?
1979 Pontiac Firebird Trans Am
6.6 Big Block
PART 1
Bildilla Magasin

Part II:    • Could I drive it home? 1979 Pontiac F…  

The car in the movie: Smokey and the bandit 2

Then it’s the first time I saw the 79 Pontiac LIVE!
Previously I have only seen picturs and some info.
But now it’s time to figure out how to transport it safely. The dream was to drive it, since it is EU / MOT approved.
But will it start?
Why is it said to make a lot of noise?
Yes, you just have to try to find the answers to all of this!

«Big block engines have more metal and more or larger cylinders. They tend to produce more power and torque because of their weight. Small blocks are just that — small or smaller than big blocks. While small block engines still have metal and cylinders, they are typically smaller and fewer in number.»

#pontiac #firebird #pontiacfirebird #pontiactransam #firebirdtransam #V8 #amcar