Statens vegvesen nå raserer sitt tilbud til befolkningen

Statens vegvesen nå raserer sitt tilbud til befolkningen

Når Statens vegvesen nå raserer sitt tilbud til befolkningen blir taperen trafikksikkerhet. – Det virker som om etaten har glemt at de er til for kundene og at både nullvisjonen og satsningen på trafikksikkerhet kun er et spørsmål om penger.

  • Forslagene til Statens vegvesen får dramatiske konsekvenser for brukerne og for trafikksikkerheten.
  • ATL frykter oppblomstring av skoler som driver med intensivopplæring.
  • Tilbudet for MC og for tunge klasser reduseres drastisk.
  • Forslagene medfører økt reisevei og økte kostnader for de som skal ta førerkort.

Torgeir Abusdal i ATL er oppgitt over forslagene til nedleggelser som fremkommer i Statens vegvesen sin egen rapport. – Dette er en rasering hvor man har mistet trafikksikkerheten og samfunnsoppdraget av syne.
(Foto: Maria Hegland/ ATL)

I går la Statens vegvesen frem sitt endelige forslag til effektivisering. Forslagene til etaten er like dramatiske som de er nedslående. Det skal kuttes voldsomt i tjenestetilbudet på TK-området. For deg og meg betyr det lengre reisevei, dyrere førerkort og at etaten blir vanskelig tilgjengelig.

– Dette er nedslående. Det er ubegripelig at Statens vegvesen kan fremme et slikt forslag som er så totalt blottet for konsekvensanalyser i forhold til trafikksikkerhet og samfunnsoppdrag. Men det aller verste er at de har mistet nullvisjonen og trafikksikkerheten av syne i sin iver etter å spare, sier direktør i ATL Torgeir Abusdal.

Frykter førerkortfabrikker

Han frykter at nedslaktingen av stasjoner der man kan avlegge førerprøver på MC, vil føre til at man kan komme til å oppleve at det etableres skoler med økt fokus på intensivopplæring i nærheten av trafikkstasjoner som tilbyr MC-prøver. Målet med intensivkurs er å få elevene raskt ferdige. I de mest ekstreme tilfellene snakker man om opplegg der man får førerkort på en uke.

– ATL er motstandere av dette. Noe av det viktigste som har skjedd i norsk trafikkopplæring de siste årene er at man har fått en modell der man fokuserer på holdninger og erfaring. Intensivopplæring slår beina under denne tankegangen. Det blir førerkortfabrikker hvor det eneste fokuset er å bestå førerprøven. Resultatet på lang sikt er en økning i antall ulykker og flere drepte og hardt skadde i trafikken, sier Abusdal.

Kutter kraftig på tungbil

Heller ikke tungbil er fredet i forslaget. Prognosene viser at veitransporten vil øke kraftig i årene som kommer. Løsningen til Statens vegvesen er å kutte kraftig i tilbudet til de som skal ta førerkortet på tungbil.

– Igjen kan man se tilbake på en vinter med alvorlige ulykker hvor det har gått liv der utenlandske lastebilsjåfører har sittet bak rattet. Dette er en trend som bare vil øke og som Statens vegvesen helt tydelig ønsker velkommen, sier Abusdal.

Han mener at forslagene til Statens vegvesen vil være med på å forverre konkurransesituasjonen for norske transportbedrifter og føre til flere ulykker.

– At Statens vegvesen enten ikke ser denne sammenhengen eller velger å lukke øynene er forstemmende og uforståelig. Vi vet at etterspørselen etter trygge lastebilsjåfører vil øke fremover, og vi vet at det er en politisk vilje til å øke sikkerheten for alle veifarende. Likevel velger altså Statens vegvesen å redusere tilbudet.

Distriktene er de store taperne

Selv om Statens vegvesen i sin tilrådning til effektivisering åpner for å bruke ambulerende sensorer er det ikke noen tvil om at de største taperne i reformen, sett bort fra de som skal ta førerkort på motorsykkel og tunge kjøretøyer, er de som bor i distriktene.

– Statens vegvesen har et samfunnsoppdrag og de understreker selv at de skal være tilgjengelige og levere gode tjenester til befolkningen. Raseringen kommer til å få store konsekvenser og vil igjen føre til store forskjeller mellom by og land i Norge, sier Abusdal.

I de verste tilfellene der reiseveien er lengst for brukerne kan forslagene til Statens vegvesen bety at førerkortet blir mange tusen kroner dyrere når man tar med ekstrakostnader til reise, overnatting og heldagsleie av kjøretøy til den praktiske førerprøven.

Frir til politikerne

– Jeg håper virkelig politikerne ser hvilken retning Statens vegvesen her legger opp til og stopper dette. Vi står foran en rasering der resultatet blir flere drepte og hardt skadde i trafikken. Det kan vi ikke akseptere. Nå er vårt håp at politikerne tar våre advarsler på alvor og ikke overser innspill fra organisasjoner som daglig jobber seriøst med trafikksikkerhet, avslutter Abusdal.

(Foto: Maria Hegland/ ATL)

1341