Ny Lexus ES 250 video

Ny Lexus ES 250 video

Norges eneste 1990 Lexus ES 250 ( eneste 1. gen! ), er blitt 30 år og dermed klassifisert som veteranbil. Da er det på tide å få den tilbake på veien, siden veteranbiler har billig forsikringer og ingen årlig veiavgift. Problem finnings oppdrag: Elvindu sjåførsiden foran, går ikke opp eller ned. Vindusspyler virker ikke. Chromelist på sjåførdør har ødelagte plastklipps, så den henger ikke på som den skal. Disse klippsene låser også plast delen nederst på døren! Jeg har ikke klart å finne de rette klippsene, og håper noen av dere hvet hvor jeg kan kjøpe disse? Ellers så er det veldig lite rust på bilen! Bremse kalippere + skiver og bremseklosser bak, ble byttet for noen få år siden, og bilen har ikke vært brukt siden.


Norway’s only 1990 Lexus ES 250 (only 1st gen!), Has turned 30 and is thus classified as a vintage car. Then it’s time to get it back on the road, since vintage cars have cheap insurance and no annual toll. Problem finding mission: Electric window driver front, does not go up or down. Window washer does not work. Driver’s chrome molding has broken plastic clips, so it doesn’t hang properly. These clips also lock the plastic part at the bottom of the door! I haven’t been able to find the right clips, and do any of you hope to know where to buy these? Otherwise, there is very little rust on the car! Brake calipers + washers and rear brake pads, were replaced a few years ago and the car has not been used since.

1492