1995 Honda Accord Parking light bulb replacement

1995 Honda Accord Parking light bulb replacement

DIY / How To: 1995 Honda Accord Parking light bulb replacement – Bildilla Magasin

I still have small service jobs on my 1995 Honda Accord Coupe 2.2 in SE. Now it was the parking light on the right side in front, which was replaced. The light was clearly exposed to damage, and was not possible to save! I bought 2 new lanterns online, for a reasonable price! It is basically very easy to change the bulb, or the whole lamp if necessary. But the damage has meant that the lights were slightly shifted. But was an easy job to adjust again, thankfully! 95 Honda Accord uses w5w 12v-5w bulb! Tool: a Phillips screwdriver / x screwdriver

——————————-

Jeg har fortsatt med små service jobber på min 1995 Honda Accord Coupe 2.2 i SE. Nå var det parkeringslyset høyre side foran, som ble byttet. Lyset var tydeligviss utsatt for en skade, og var ikke mulig å redde! Jeg kjøpte 2 nye lykter på nettet, til en rimelig penge! Det er i utgangspunktet meget enkelt å bytte pære, eller hele lykten om nødvendig. Men skaden har gjort at lyktene var litt forskøvet. Men var en enkel jobb å justere inn igjen, heldigviss! 95 Honda Accord bruker w5w 12v-5w pære! Verktøy: en stjernetrekker / philips / x skrujern

1089