Land Cruiser 120, vinduskontroller virker ikke?

Land Cruiser 120, vinduskontroller virker ikke?

Elvinduer kan ikke kontrolleres fra hovedbryteren på sjåfør døra!

Dette er noe nesten alle eiere av Land Cruiser / Prado / GX470 eiere opplever!

Mange drar på verksted å må betale i dyrt. Noen bytter til og med hovedbryteren på sjåførdøra. Men prøv det jeg viser i denne video før du gjør noe annet! I 99 % av tilfellene er det så enkelt som dette! En meget enkel fikks, når du vet om løsningen!

Viss du trenger å bytte masteren, så se denne videoen: https://www.youtube.com/watch?v=IL2Xp…


DIY / How to:

Power window master switch, not working? The Fix.

Toyota Land Cruiser 120 Toyota PRADO 120 Lexus GX 470

Power window master switch not working… The fix! This is something almost all owners of Land Cruiser / Prado / GX470 owners experience! Many people go to the garage to have to pay in expensive. Some even replace the main switch on the driver’s door. But try what I show in this video before you do anything else! In 99% of cases it is as simple as this! A very simple fix when you know the solution!

If you need to change the master switch, watch this video: https://www.youtube.com/watch?v=IL2Xp…

1086