Biltræff i Orkdal`n 2019 – Del 1

Biltræff i Orkdal`n 2019 – Del 1

Biltræff i Orkdal’n 2021 – 29/8

PART 1 – DRIVE IN

Crusingen kommer til amfi

Bildilla Magasin

There are many videos from the meeting in 2019, part 1 you can see here: https://www.youtube.com/watch?v=ssds3RnEK4w

There’s a lot more coming from the meeting / exhibition itself, but now in the first instance tonight, I’m trying to get a little out of when the cruise came to the AMFI center. There seemed to be even more cars than at the meeting in 2019. No wonder, with 2 years without a meeting, and with great weather!


Det er mange videoer fra treffet i 2019, del 1 kan dere se her: https://www.youtube.com/watch?v=ssds3RnEK4w

Det kommer mye mer fra selve treffet / utstillingen, men nå i første omgang nå i kveld, så prøver jeg å få ut litt fra da cruisngen ann kom AMFI senteret. Det så ut til å bli ennå flere biler enn på treffet i 2019. Ikke så rart, med 2 år uten treff, og med knall bra vær!

1069