1 million video visninger på YouTube kanalene

1 million video visninger på YouTube kanalene

3. desember 2022, og endelig passerer YouTube kanalen min 1 million video visninger! Det er et tall vært å feire, for en liten kanal som min. Man skal glede seg over hva man får til selv! Kanalen er laget for å kunne dele erfaringer og gi motivasjon til at dere der ute kan tørre og ønske å gjøre små jobber på bilene deres selv. How To videoer er det som de fleste er innom å ser på. Jeg drømmer om å kunne fortsette utviklingen, og da passere minst 2 millioner visninger før utgangen av 2023 😊

Besøk kanalen her: https://www.youtube.com/c/bildillamagasin


Thank You! 1 million video wiews Bildilla Magasin December 3, 2022, and finally my YouTube channel passes 1 million video views! It’s a number to celebrate, for a small channel like mine. You should enjoy what you achieve yourself! The channel has been created to be able to share experiences and give motivation so that you out there can dare and want to do small jobs on your cars yourself. How To videos are what most people stop by to watch. I dream of being able to continue the development, and then pass at least 2 million views before the end of 2023 😊

607