Test av Biltemas Lykteglasspolishsett!

Test av Biltemas Lykteglasspolishsett!

DENNE videoen er ikke sponset! Jeg har selv betalt for produktet!

Etter EU / MOT kontroll, så fikk jeg feil på et av hovedlysene på min 2003 Toyota Camry. Feilen var oppgitt til å være dårligsikt på lysbildet fra lykten. Gule eller matte hovedlykter er blitt en av de største problemene på dagens biler. I gamle dager, så var lyktene laget med glassfront, mens i dag så er det plastdeksel foran på lykten. Plasten har et beskyttende UV belegg fra fabrikk. Men dette UV belegget blir ødelagt over tid. Plasten blir mattet av vask, miljøpåvirkninger, snø, sol, svevestøv, eksos osv……

Dette er et stort problem. Løsningen kan være å bytte lykt, men det er ofte veldig dyrt. En annen løsning er å reparere / polere opp lykten igjen. Er lykten veldig slitt, så kan det hende man må slipe bort et tykkere lag med gulnet plast. Jeg var så heldig at lyktene ikke var for gule, så jeg kunne prøve med en raskere og enklere polering + sealer / topp UV belegg.

Jeg kjøpte et rimelig sett på Biltema ( lokal bildele / verktøy leverandør ). Det kostet kun 199,- Nkr.

Sett med: Microfiberklut Poleringskrem Topplakk


DIY / How to polish you headlights Restoring lights

Test Biltema`s polishing set

Headlight restoration kit from Biltema.

Bildilla Magasin

#howtopolishheadligts #polishheadlight #headlights

Restoring your old yellowed out headlights? THIS video is not sponsored! I paid for the product myself! After the EU / MOT check, I got a fault with one of the main lights on my 2003 Toyota Camry. The error was stated to be poor visibility on the slide from the lantern. Yellow or dull headlights have become one of the biggest problems on today’s cars. In the old days, the lanterns were made with a glass front, while today there is a plastic cover on the front of the lantern. The plastic has a protective UV coating from the factory. But this UV coating is destroyed over time. The plastic becomes dull from washing, environmental influences, snow, sun, particulate matter, exhaust etc…

This is a big problem. The solution may be to change the lamp, but this is often very expensive. Another solution is to repair / polish the lamp again. If the lantern is very worn, you may have to grind away a thicker layer of yellowed plastic. I was lucky enough that the lights were not too yellow, so I could try with a faster and easier polish + sealer / top UV coating. I bought a reasonable set at Biltema (local car parts / tool supplier). It cost only NOK 199.

Kit: Microfiber cloth Polishing cream Top coat

551