How to: 1999 Toyota Celica – nummerskilt lys pære

How to: 1999 Toyota Celica – nummerskilt lys pære

Hvordan bytte nummerskilt pære.

Da vi sjekket sønnens 2000 model Celica, så var det kun et nummerskilt lys som var deffekt. Men dette er en enkel jobb å bytte! Trenger en stjerneskrutekker, og helst noen plast brekkjern for demontering av interiør i biler. Man kan også benytte en stor flattskrutekker, men prøv da å ungå og skrape opp metallet på bakluken! Pæren som benyttes er W5W, som er veldig vanlig på mange plasser på mange ulike biler!


DIY / How to change a license plate bulb

Toyota Celica 1999 to 2006

Bulb: W5W

Bildilla Magasin

#toyotacelica #celicamk7 #howto

How to change a license plate bulb. When we checked my son’s 2000 model Celica, only one number plate light was defective. But this is an easy job to switch! Need a Phillips screwdriver, and preferably some plastic crowbars for disassembling car interiors. You can also use a large flat screwdriver, but then try to avoid scratching the metal on the tailgate! The bulb used is W5W, which is very common in many places on many different cars!

381