Bolg oppdatering mars 2024

Bolg oppdatering mars 2024

Blog oppdatering mars 2024

Vinteren har ikke sluppet taket helt ennå. Prosjektene står i kø, og kroppen har vært dårligere en man håpet på. Ja ja. Man får prøve å rydde litt i garasjen. Sakte men sikkert. Så går det fremover, selv om det går mye tregere en ønsket. Men planen nå, er å rydde bort alt fra gulvet i garasjen. Få verktøyet opp på veggene!

Med en så trang garasje, så går det ikke ann å slite som jeg har gjort til nå!

Prosjektene står i KØ.. Her håper jeg at kroppen kommer seg raskt!


Blog update March 2024

Winter hasn’t quite let go yet. The projects are in the queue, and the body has been worse than expected. Yes yes. You can try to clean up the garage a bit. Slowly but surely. Then it moves forward, even if it goes much slower than desired. But the plan now is to clear away everything from the floor of the garage. Get the tool up on the walls!

With such a tight garage, it is impossible to struggle as I have done until now!

The projects are in the queue… Here’s hoping the body recovers quickly!

#bildilla #bildillamagasin

300