Motor lampe – Toyota Auris 1,4 D4D

Motor lampe – Toyota Auris 1,4 D4D

En venn, var ute å kjørte. Plutselig kom motorlampen opp, sammen traksjonkontroll lampen. De ville ikke forsvinne når han stoppet og startet på nytt heller. Da var det fint å ha en løsning for å lese av OBDII kodene. Jeg har flere ulike versjoner, men setter min lit til Carly. Carly er en enkel sender du setter i OBD porten, og den sender så info frem og tilbake til mobilen.

Vi fikk opp disse kodene:

C1201

B1423

P0500

Er det noen av dere som har opplevd det samme, og kan ha en kurtig fiks? Jeg må starte å sjekker med rundt kodene. Feilene ble slettet, for og se om de kommer tilbake, eller om dette var en helt unik feil, som ikke kommer tilbake.


2007 Toyota Auris 1.4 D4D Engine Light

Reading off codes whit Carly OBDII

Bildilla Magasin

A friend, was out driving. Suddenly the engine light came on, along with the traction control light. They wouldn’t go away when he stopped and restarted either. Then it was nice to have a solution to read the OBDII codes. I have several different versions, but I put my trust in Carly. Carly is a simple transmitter that you plug into the OBD port, and it then sends information back and forth to the mobile.

We found these codes:

C1201

B1423

P0500

Have any of you experienced the same, and can have a quick fix? I have to start checking around the codes. The errors were deleted, to see if they return, or if this was a completely unique error, which will not return. #toyotacods #toyota #carly

356