Very bad news

Very bad news

Veldig dårlig nyhet!

Min 2015 VW e-Golf har hatt diverse feil og mangler tidligere også.

Ladeluke som henger seg er jo helt vanlig på de bilene. Og kan stort sett fikses med varme.

Ladekabel problemer. Kan stort sett fikses med nye ladekabel, og koster ikke så mange tusen kronene.

Men så røk hovedledningen fra ladeluken og helt ned til batteriet. Dette ble byttet for noen år siden… KUN 24.000 Nkr…….. Helt ran spør du meg. MANGE har opplevd det samme og fått det fikset på garantien!

Men nå ville den ikke lade igjen! Ny melding kom også opp. Elfeil kontakt verkstedet! Bilen ble levert, og det var bare å vente på svar!

Svaret kom som et sjokk! Verkstedet hevder det er overslag / kortslutning i hovedbatteriet. Hva kan de gjøre? Bytte batteri, da det er for vanskelig å lete etter feilen i det originale batteriet. Pris? 200.000,- Noe som er alt for mye for at det vil lønne seg for forsikringsselskapet helt sikkert. Resultatet av dette? Nei det blir vel trolig vraking av bilen…..

Huff nå er det å vente på mer svar. Men uansett så er dette veldig dårlig nyheter. Bilen har en STOR bruksverdi for meg. Og jeg MÅ ha en bil på veien raskt.

———————————————————————————–

EV battery

2015 VW e-Golf

Very Bad News

Dead battery

Dead car

No charging

Bildilla Magasin

#ev #egolf #deadbattery

My 2015 VW e-Golf has had various faults and deficiencies in the past as well. A tailgate that hangs is quite common on those cars. And can mostly be fixed with heat. Charging cable problems. Can mostly be fixed with new charging cables, and doesn’t cost many thousands of kroner. But then the main wire from the charging hatch and all the way down to the battery was broken. This was exchanged a few years ago… ONLY NOK 24,000…….. Total robbery if you ask me. MANY have experienced the same thing and had it fixed under warranty!

But now it wouldn’t charge again! A new message also came up. Electrical fault contact the workshop! The car was delivered, and it was just a matter of waiting for a reply! The answer came as a shock! The workshop claims there is a flashover / short circuit in the main battery. What can they do? Change the battery, as it is too difficult to look for the fault in the original battery. Price? NOK 200,000, which is far too much for the insurance company to pay off for sure. The result of this? No, the car will probably be wrecked… Phew, now it’s time to wait for more answers. But in any case, this is very bad news. The car has a HUGE utility value for me. And I MUST have a car on the road quickly.

425