Fjærbeins kompressor – Nyttig verktøy, for en sikrere jobb

Fjærbeins kompressor – Nyttig verktøy, for en sikrere jobb

Noen jobber krever lite verktøy. Mens andre jobber er nesten helt avhengig av rette utstyret.

Jeg har etter vært byttet alt for mange fjærbein. Enten har fjæren knukket, eller støtedemperen gitt seg, og startet å lekke. Eller så har tårnlagret kollapset, og så vært med på og ta livet av fjæren.
Uansett, så er dette en jobb man skal ta alvorlig! Fjærklemmer er jo den normale og rimelige løsningen. Men jeg har flere ganger slitt med at de gjærne vil vri seg løs. Skulle en fjær, glippe ut av klemmene! Ja da kan det fort bli veldig store krefter som nesten slår ut i eksplosiv kraft. Da er det flaks eller uflaks som bestemmer hvordan det går!
Med dette hydrauliske fjernbens verktøyet, så senker man risikoen betydelig. Og jobben kan utføres mye raskere og veldig mye trygger!


Some jobs require little tools. While other jobs are almost entirely dependent on the right equipment.

I have had far too many struts replaced. Either the spring has broken, or the shock absorber has given way and started leaking. Or the tower bearing has collapsed, and then participated in and killed the spring.
In any case, this is a job to be taken seriously! Spring clamps are the normal and affordable solution. But I have struggled several times with the yeasts wanting to twist loose. Should a spring slip out of the clamps! Yes, then it can quickly become very large forces that almost result in explosive force. Then it is luck or bad luck that decides how it goes!
With this hydraulic remote leg tool, the risk is significantly reduced. And the job can be done much faster and much safer!

212