DIY / How to video: Stereo Corolla Verso

DIY / How to video: Stereo Corolla Verso

Spørsmålet mitt var: Er dette noe dere kunne tenkt dere mer av?

Sakte men sikkert… Eller nå er det vel heller greit tempo.. minst 30 visninger vær dag. Og nå er det over 1000 visninger. Noe som er bedre en besøket selv på den best besøkt treff videoen fra denne sesongen! Og besøket fortsetter bare å stige på denne videoen!!!

Svaret har kommet fra helt nye grupper. Jeg skulle uansett fikse stereoen i Corolla Versoen, og da passet det med tid og sted. Det ble en ok video, og en oppfølger med hell jobben. Og en original stereo som virket helt som den skulle igjen. Uten at det kostet annet en noen dråper blod og litt loddetinn!

Heldigviss så ble videoen tekstet opp på Engelsk og Norsk. Og det har falt i smak… Selv om dette er en stereo fra en litt sær bilmodell, så kommer det stadig flere og flere for å få med seg budskapet! Og straks så passerer den 500 visninger. Noe som er mer en de fleste videoene fra biltreff…. Det forteller meg mye. Takk for den lærdommen!!

DIY / How To, videoer
Er dette noe dere kunne tenkt dere mer av?

Hva og hvilke biler?

Må lage disse videoen i forhold til at mange flere kommer til å søke på de fra andre lang… Så engelsk er noe man må ha med i infoen!

DIY hvordan ta ut stereo Corolla Verso

Hvordan demontere orginal stereoen i en 2004 Toyota Corolla Verso.

P.g.a. bortfall av lyd, fra stereoen, så fikk jeg mistanke om at det var dårlig kontakt i pluggene bak på stereoen. Lyden kom og gikk. Og det hjalp noen ganger å dunke på stereoen.
Der for var det bare å finne den enkleste måten å demontere stereoen, og se om jeg fant feilen.
Ved inspeksjon og rens av kontakter, så fant jeg dessverre ingen feil…
Men et nytt søk på nett, ga meg ennå en mulig løsning.

En egen video om jobben med å demontere og korigere feilen, som fører til at lyden forsvinner på disse stereoene kommer!

Problemet er loddinger som blir brutt p.g.a. vibrasjoner.
De 4 komponentene som er skrudd i karosseriet på stereoen, må loddes en ekstra omgang, slik at man får kontakt igjen. Da skal stereoen virke igjen!

DIY how to take out the stereo Corolla Verso

How to disassemble the original stereo in a 2004 Toyota Corolla Verso.

Because of. loss of sound, from the stereo, I suspected that there was bad contact in the plugs on the back of the stereo. The sound came and went. And it sometimes helped to knock on the stereo.
For that, it was just to find the easiest way to disassemble the stereo and see if I found the error.
Upon inspection and cleaning of contacts, I unfortunately found no errors …
But a new search online gave me yet another possible solution.

A separate video about the job of dismantling and correcting the error, causing the sound to disappear on these stereos is coming!

The problem is the solder that is broken due to vibrations.
The 4 components that are screwed into the body of the stereo need to be soldered an extra turn so that you can reconnect. Then the stereo will work again!

Oppdatering med svar på spørsmål fra seer av video nr II:

God dag.
Ja, jeg ville startet med sjekk av sikringer viss radioen er helt død.

Radioen i denne Corollaen, oppførte seg merkelig. Den kunne skrus på. Noen ganger kom lyden, andre ganger ikke. Noen ganger så alt helt fint ut, andre ganger var det noe feil med lys og info på skjermen.

Alt tyder da på at sikringen er ok, og det dobbelt sjekket jeg. Den var helt fin.

Jeg begynte da å misstenke at det var noe feil med kontaktene på baksiden av stereoen. Jeg demonterte den, for å se om jeg kunne finne en enkel feil der. Men alt virket ok.

Så startet jakten på google. Og fant flere kilder som til sammen, ga meg svaret på feilen beskrevet i denne videoen. Vibrasjoner over tid, som har slitt ut kontakten mellom enkelte komponenter og printkortet de var montert på.

Good day.
Yes, I would start with checking the fuses sure the radio is completely dead.

The radio in this Corolla, behaved strangely. It could be turned on. Sometimes the sound came, sometimes not. Sometimes everything looked just fine, other times there was something wrong with the lights and info on the screen.

Everything then indicates that the fuse is fin, and I double checked it. It was absolutely fine.

I then began to suspect that there was something wrong with the connectors on the back of the stereo. I dismantled it, to see if I could find a simple bug there. But everything seemed fin.

Then the search for google started. And found several sources that together gave me the answer to the error described in this video. Vibrations over time, which have worn out the contact between some components and the printed circuit board on which they were mounted.

2466