Toyota cruising på Klett

Toyota cruising på Klett

Toyota cruising på Kett, ved Trondheim

31 mai 2020

Toyota Supra Mk4 – Celica GT4 – MR2 MkI

Bildilla Magasin

Toyota cruising på Klett, ved Trondheim – 31 mai 2020 – Supra – Celica GT4 – MR2 – Bildilla Magasin Savnet etter normale biltreff er stort. Men det er ennå lov å ta seg noen sammekomster og cruisinger, viss man følger regler om avstand og antall fremmøtte. Det kom en dirkre invitasjon om uoffisielt Toyota treff, på facebook. Da var det bare å kjør seg en tur å se… Sola steiker, og temperaturen er nå over 30 grader…. Det kom en Supra MkIV, en MR2 MkI 6 to Celica GT4er. Toyota Supra 3,0 Twin Turbo – MkIV – A80 Toyota MR2 1,6 Twin Cam – MkI – W10 Toyota Celica GT4 Turbo – 4wd – ST185 Jeg kunne ikke bli med på cruisingen, da mine biler står uten skilter, eller 2 står på bukker, og venter på bremsedeler…. Ja ja. Håper de fikk seg en flott tur!


Missing after normal car hits is huge. But it is still allowed to take some gatherings and cruises, if you follow the rules of distance and number of attendances. There was a direct invitation for unofficial Toyota hits, on facebook. Then it was just to take a walk to see … The sun is beating, and the temperature is now over 30 degrees …. There came a Supra MkIV, an MR2 MkI 6 to Celica GT4s. Toyota Supra 3.0 Twin Turbo – Mk IV – A80 Toyota MR2 1.6 Twin Cam – MkI – W10 Toyota Celica GT4 Turbo – 4wd – ST185 I could not join the cruise, as my cars stand without signs, or 2 stand on bends, waiting for brake parts …. Yes yes. Hope they had a great trip!

1452