Replace light bulbs in seat heat switches – T3 LED – Toyota Land Cruiser / PRADO 120

Replace light bulbs in seat heat switches – T3 LED – Toyota Land Cruiser / PRADO 120

DIY / How To: Replace light bulbs in seat heat switches

T3 LED

Toyota Land Cruiser / PRADO 120!

Replacing bulbs in switches on the inside of cars is something that is mostly delayed. It is not vital, and one is reluctant to do anything wrong. But replacing the bulb seat heat switch was really a very small and straightforward job. I also switched to LED on the button where the bulb was in order. There was so much more light with the LED bulb, that it looked wrong not to replace both. Then the button for locking the intermediate shaft was also changed!

But the question is of course, which bulb? It’s called T3, and I ordered a package of 20 pieces, on e-Bay. It did not cost much, and I then went for LED bulbs! Since this is Toyota, the choice is green bulbs on most «older» cars. Watch the video, and you may dare to do the job yourself!


Bytte lyspærer i setevarme brytere på Toyota Land Cruiser / PRADO 120!

Bytte av pærer i brytere innvendig på biler, er noe som stort sett blir utsatt. Det er ikke livsviktig, og man kvier seg for å gjøre noe feil. Men å bytte pære setevarmen bryteren var egentlig en meget liten og grei jobb.

Jeg byttet også ut til LED på den knappen hvor pæren var i orden. Det ble så mye mer lys med LED pæren, at det så feil ut å ikke bytte begge. Da ble det også byttet på knappen for spærre på mellomakselen!

Men spørsmålet er jo naturligviss, hvilken pære? Den heter T3, og jeg bestilte en pakke med 20 stk, på e-Bay. Det kostet ikke mye, og jeg gikk da for LED pærer! Siden dette er Toyota, så er valget grønne pærer på de fleste «eldre» bilene. Se innom videoen, så kan det hende du tør å gjøre jobben du også!

—————————– Social ——————————–

Home page: http://www.bildillamagasin.no

Facebook: https://www.facebook.com/Bildilla-Mag…

Instagram: https://www.instagram.com/lermax_cars/

610