750 følgere på kanalen…

750 følgere på kanalen…

Da var man kommet til neste trappetrinn!

https://www.youtube.com/c/bildillamagasin

750 følgere på Bildilla Magasin`s YouTube kanal, ble oppnådd i dag 27/5-21…  Nå er 800 neste lite delmål. Som en liten kanal uten inntekter, så må man sette seg mål som er mulig å oppfylle innen rimelig tid. Følger nr 1000 bør komme i høst!

Målet om minst 2 videoer i uka, går på skinner.

Antall visninger ligger også på skjema jeg har satt opp…  Så ting går som man realistisk håpet på! Nå er det bare å drømme større!

Kom med forslag til kanalen! Hva skulle det vært mere av? Hvilke biler skal mann tenke på ( som faktisk er mulig å betale for på et lite budsjett )…..

https://www.youtube.com/c/bildillamagasin

934