Ny How to video i serien om Land Cruiser 120..

Ny How to video i serien om Land Cruiser 120..

Et vanlig problem på våre biler ser ut til å være, at instrumentpanelet lyser opp som et juletre! ABS -VSC TRC – VSC OFF – CAR STAB. Dette kan være så mye, men det kan også bare være en bagatell… Her er hva du kan sjekke etter først! Husk altid å ha med deg ekstra sikringer i bilen, det kan spare deg for mange bekymringer!

DIY / How to fix:

ABS – VSC TRC – VSC OFF – Car STAB light problem

Toyota Land Cruiser 120

Toyota Prado 120

Lexus GX 470

Bildilla Magasin

A common problem with our cars seems to be that the instrument panel lights up like a Christmas tree! ABS -VSC TRC – VSC OFF – CAR STAB. This can be so much, but it can also just be a trifle … Here’s what you can check for first! Always remember to bring extra fuses in the car, it can save you a lot of worries!

994