Cars & Coffee Finvær spezzial PART 1

Cars & Coffee Finvær spezzial PART 1

Cars & Coffee Finvær spezzial PART 1

Lade Arena – Trondheim – 14/5-2023

Bildilla Magasin

Cars & Coffee car show:

«Det er meldt strålende vær og vi benytter selvsagt muligheten. Har du tenkt å drive uvettig kjøring så er du uønsket – alle dere andre er selvsagt hjertelig velkommen.»

#carsandcoffee #carmeet #lade #bildilla

508