Land Cruiser 120, bytte av turbo activator / kontroller

Land Cruiser 120, bytte av turbo activator / kontroller

How to replace the Turbocharger Actuator

Toyota Land Cruiser / PRADO 120 3.0 D4D

Engine Light + Code P0045 dead Turbo Electronic Actuator?

PART 9

Bildilla Magasin / Lermax

100+ videos of Land Cruiser 120 / PRADO 120 DIY / How To`s: Play list:    • Toyota Land Cruiser / PRADO 120  

Finally I bought the necessary part and time to change! It was easier than I thought to change! But was the result what I hoped for, or do I have to look further?


After getting some good advice, after I posted the previous video, I had to go out and do a quick «listen for mistakes» test! The activator or Solonide, which controls the turbo may be dead! It should make small engine noises when you turn on the ignition on these cars, and certainly the rest of Toyota’s D4D engines. On my Land Cruiser, the Activator is completely silent and I can see no signs of life. Could there be a separate fuse that controls this? I’m missing the instruction book, and I’m not sure if I might have overlooked such a trivial mistake?

Part 1:    • Toyota Land Cruiser / PRADO 120 + GX4…  

#prado #lc120 #landcruiser #landcruiser120 #d4d #codep0045 #p0045 #toyota #howto #howtocar


Endelig fikk jeg kjøpt nødvendig del og tid til å bytte! Det gikk enklere en jeg trodde å bytte! Men ble resultatet som jeg håpet på, eller må jeg lete videre?


Etter å ha fått et godt råd, etter jeg postet den forige videoen, så måtte jeg ut å ta en rask «lytte etter feil» prøve! Aktivatoren eller Soloniden, som kontrolerer turboen kan være død! Den skal gi små motor lyder, når man slår på tenningen på disse bilene, og sikkert resten av Toyotas D4D motorer. På min Land Cruiser, ser er Activatoren helt stille, og jeg kan ikke se tegn til liv. Kan det være en egen sikring som styrer dette? Jeg mangler instruksjons bok, og er usikker på om jeg kan ha oversett en slik bagatel feil?

Del 1:    • Toyota Land Cruiser / PRADO 120 + GX4…  

555