Ny Soarer Short video

Ny Soarer Short video

Toyota Soarer 4.0 V8 32v 4WS NAV – UZZ32
Endelig ute etter 5 år
Bildilla Magasin

Da er planen å kjøre den unike UZZ32 Soareren, på Japanbil treff i morgen.
Den har ikke vært på veien på 5 år, og startet med en gang, med sitt gamle batteri uten start hjelp!
Dette er bil nr 172, av kun 873 produsert fra 1991 til 1996.

336