Toyotas nøkkel problem

Toyotas nøkkel problem

Toyotas nøkkel problem

Toyotas store svakhet har vært selve bilnøkkelen, på veldig mange modeller. Nøklene er konstruert for svake, og plast huset rundt nøklene med knapper, kan ( eller 90% gjør det ) sprekke i stykker over tid. Hvordan installere nytt Toyota key Shell / nøkkel hus

Heldigvis så er det ikke så veldig vanskelig å bytte selve nøkkelblad og hus. Man trenger bare en liten stjernetrekker. Så flyter man bare over gummien på knappene, og enheten inne i original nøkkelen, og over på den nye nøkkelen!

Man får også kjøpt nøkler med og uten gummiknapper. Og man får også kjøpt bare gummien, viss man trenger å byttet ut kun den.

Sliping av nøkkellandet kan jeg gjøre selv, men det er vel de færreste som har kjøpt eget utstyr for nøkkelslipping. Men det bær jo naturligvis være en meget enkel sak for en låsesmed, å kunne kutte den for deg!


Toyota’s key problem

Toyota’s major weakness has been the car key itself, on many models. The keys are designed to be weak, and the plastic housing around the keys with buttons can (or 90% do) crack over time.

How to install new Toyota key Shell / key housing Fortunately, it is not very difficult to replace the key leaf and housing itself. You only need a small star puller. Then you just float over the rubber on the buttons, and the device inside the original key, and onto the new key!

You can also buy keys with and without rubber buttons. And you can also buy just the rubber, if you only need to replace it. I can do the grinding of the key land myself, but there are probably very few people who have bought their own equipment for key grinding. But of course it should be a very simple matter for a locksmith to be able to cut it for you!

#carkey #toyota #howto

299