Årets første Cars & Coffee i Trondheim

Årets første Cars & Coffee i Trondheim

Årets første Cars & Coffee

Lade Arena, Trondheim

Se mange flere biltreff videoer i spillelisten her: https://www.youtube.com/playlist?list=PLOvmu0dPfSDF_cWPPIJKyanR6hDydGdSN

«Vi smeller i gang sesongen siden det er meldt strålende vær – ta med deg ditt favorittkjøretøy og møt opp til kaffe, sosialt samvær og høye dekkspark. NB! Merk tiden søndag 21.04 klokken 1400»


This year’s first Cars & Coffee

No. 1 – 2024

Lade Arena – Trondheim – Norway

See many more car crash videos in the playlist here: https://www.youtube.com/playlist?list=PLOvmu0dPfSDF_cWPPIJKyanR6hDydGdSN

«We’re kicking off the season since glorious weather has been announced – bring your favorite vehicle and turn up for coffee, socializing and loud tire kicks. NB! Mark the time on Sunday 21.04 at 1400»

#carsandcoffee #carshow #trondheim

300