Biltræff i Orkdal’n 2022 – 19/6 – PART 5

Biltræff i Orkdal’n 2022 – 19/6 – PART 5

Biltræff i Orkdal’n 2022 – 19/6 PART 5

The show Crusingen kommer til AMFI

Bildilla Magasin

PART 1: https://www.youtube.com/watch?v=nNhUe9-Hr48

There are many videos from the meeting in 2021, part 1 you can see here: https://www.youtube.com/watch?v=nCVQ5…

There are many videos from the meeting in 2019, part 1 you can see here: https://www.youtube.com/watch?v=ssds3…

There’s a lot more coming from the meeting / exhibition itself, but now in the first instance tonight, I’m trying to get a little out of when the cruise came to the AMFI center.


Det er mange videoer fra treffet i 2021, del 1 kan dere se her: https://www.youtube.com/watch?v=nCVQ5…

Det er mange videoer fra treffet i 2019, del 1 kan dere se her: https://www.youtube.com/watch?v=ssds3…

Det kommer mye mer fra selve treffet / utstillingen, men nå i første omgang nå i kveld, så prøver jeg å få ut litt fra da cruisngen ann kom AMFI senteret.

743