Hyundai IONIQ 5, En enkel og rask prøve kjøring!

Hyundai IONIQ 5, En enkel og rask prøve kjøring!

Hva er første inntrykket mitt, første inntrykket er ofte viktig i valg av bil og andre viktige ting i livet! Da er jo design noe enkelte av oss setter høyt, men ikke alle. Er bilen praktisk til det man tenke på som bruksområde? Hyundai Ioniq 5, kan se ut som en liten bil i «golf klassen», men når man setter seg inn, og virkelig setter seg til rette. Den er betydelig større enn min gamle e-Golf! Jeg er på jakt etter en ny familiebil. Vårt umiddelbare behov, er å kunne ha med 5 personer. 3 av de er ca 190 cm lange. Jeg er personlig veldig lang i beina, og trenger god fotpass! Ryggen min, gjør også så jeg må ha muligheten til å justere inn sete ryggen optimalt. Med dette utgangspunktet, så er de fleste biler egentlig for små innvendig! Utrolig nok, så er det nok plass innvendig i Hyundai Ioniq 5! Den har også et design jeg kunne levd med! Jeg liker den bare bedre og bedre! Den følte god å kjøre, med alt sitt utstyr, så ble det storbilfølelse. Ren luksus i forhold til «storbiler» for noen få tiår siden! Mer enn nok krefter, og god batterikapasitet! Min kamerat som hadde bilen i flere uker, rapporterte at han snart hadde kjørt 5000 km!!! Og han var meget fornøyd med å kunne bruke den på ferieturer i vårt langstrakte land! Når vi da tenker på at 2023 modellen skal ha fått flere forbedringer, så må dette være en bil man bør ha med i vurderingen, når man ser etter sin neste familiebil! Mange SUVer som har mindre plassen denne ( nesten ALLE jeg har prøvd hittil! ).


Hyundai IONIQ 5 2022 model A short test drive and my personal opinions Bildilla Magasin Pål Leraand – August 2023 A simple and quick test drive! What is my first impression, the first impression is often important in choosing a car and other important things in life! After all, design is something some of us value, but not all of us. Is the car practical for what you think of as an area of use? The Hyundai Ioniq 5 may look like a small car in the «golf class», but when you sit down, and really settle down. It is significantly larger than my old e-Golf! I am looking for a new family car. Our immediate need is to be able to bring 5 people. 3 of them are about 190 cm long. I personally have very long legs, and need good foot care! My back does too, so I must have the option to adjust the seat back optimally. With this starting point, most cars are actually too small inside! Amazingly, there is enough space inside the Hyundai Ioniq 5! It also has a design I could live with! I just like it better and better! It felt good to drive, with all its equipment, then it became a big car feeling. Pure luxury compared to «big cars» a few decades ago! More than enough power, and good battery capacity! My mate who had the car for several weeks reported that he had just driven 5000km!!! And he was very pleased to be able to use it on holiday trips in our long country! When we then think that the 2023 model will have received several improvements, then this must be a car that you should include in the assessment, when you are looking for your next family car! Many SUVs have less space than this (almost ALL I’ve tried so far!).

#bildilla #hyundai #ionic5 #ioniq5 #hyundaiioniq5

492