2024 prosjekter: 1994 Lexus LS400

2024 prosjekter: 1994 Lexus LS400

2024 prosjekter Lexus LS400, skal tilbake på veien!

Del 1

Vinterens oppstart, og refleksjoner rundt bilen.

Jeg har hatt denne bilen i MANGE år. Ser at jeg fikk Norske skilter på den i 2013. Da etter at jeg hadde måttet bytte masse deler. Nå har den stått i mange år. Nå er det virkelig på tiden å la den få komme på veien igjen. Den blir vetaranbil / classicer nå. 30 år gammel, 1994 modell. Straks snøen smelter unna nok, så må den opp på bukker, for å finne ut hva som er ødelagt på eksosanlegget ++++

Det ligger mange videoer på kanalen om denne bilen. Se linkene her:


2024 projects Lexus LS400, going back on the road!

Part 1

#lexusls400 #lexusls #ls400

The start of winter, and reflections on the car. 4.0 liters V8, 32v I have had this car for MANY years. Sees that I got Norwegian plates on it in 2013. Then after I had had to change a lot of parts. Now it has been standing for many years. Now it really is time to let it hit the road again. It will be a veteran car / classic now. 30 years old, 1994 model. As soon as the snow melts away enough, it has to go up onto the trestle, to find out what is broken on the exhaust system ++++

400