Gauldal Gatebil`s Sommertreff 2019. Del 3

Gauldal Gatebil`s Sommertreff 2019. Del 3

Del 1 finner du her: https://www.youtube.com/watch?v=23XVcSNhLEk

Gauldal Gatebil`s Sommertreff 2019
Del 3 av videoene fra treffet på Støren!

Bilutstilling med alt mulig av bil
EMMA lyd konkurranse
Burning komkurranse
Paul Walker`s EVO ifra filmen 2Fast2Furious!
Utstilling av nye biler fra flere forhandlere.
Racing Teams
++++


Gauldal Gatebil’s Summer meet 2019
Part 2 of the videos from today’s show at Støren!

Part 1: https://www.youtube.com/watch?v=23XVcSNhLEk

Car exhibition with everything possible by car
EMMA sound competition
Burning competition
Paul Walker’s EVO from the movie 2Fast2Furious!
Exhibition of new cars from several dealers.
Racing Teams
++++

620