Statens vegvesen reduserer åpningstidene

Statens vegvesen reduserer åpningstidene

Fra: Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund

Statens vegvesen reduserer åpningstidene. ATL frykter ventetidskaos til sommeren. FrPs samferdselspolitiske talsmann mener det må ryddes opp.

– De lange ventetidene på oppkjøring hos Statens vegvesen går ut over elevene, trafikkskolene og næringslivet. Situasjonen er alvorlig og det er svært bekymringsfullt at Statens vegvesen nå reduserer åpningstidene på syv svært viktige trafikkstasjoner på Østlandet. Vi frykter for konsekvensene av dette som vi tror vil føre til at allerede lange ventetider på oppkjøring blir enda lengre, sier direktør Torgeir Abusdal i Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL).

ATL har i flere år klaget til Statens vegvesen for å få bukt med de stadig økende ventetidene på oppkjøring uten å bli hørt. Daglig får ATL henvendelser fra medlemmer som opplever at de må vente i månedsvis på oppkjøring for sine elever.

– Dessverre opplever vi at Statens vegvesen er vanskelige å jobbe med rundt dette. Det virker som om de ikke tar alvorligheten i situasjonen inn over seg, og når de nå i tillegg skal redusere åpningstidene på flere trafikkstasjoner er det alvorlig. Nå nærmer våren seg hvor også MC-prøver vil gi ytterligere press på trafikkstasjonene og om ikke lenge er det ferieavvikling hvor vi vet at det normalt topper seg, sier Abusdal.

– At man må vente i opp til flere måneder på å ta sertifikatet er helt uholdbart. Det burde maksimalt være snakk om et par uker. Dette vil jeg ta opp med samferdselsministeren, sier Morten Stordalen som er samferdselspolitiske talsmann for FrP. 

ATL har nå i begynnelsen av Mars sjekket ventetidene ved flere av trafikkstasjonene hvor man nå planlegger å redusere åpningstidene. Ved flere av trafikkskolene er det allerede nå elleve ukers ventetid på oppkjøring, mens det er godt over en måneds ventetid ved andre stasjoner. I Larvik, som riktignok ikke er truet av reduserte åpningstider, er det ikke mulig å kjøre opp før langt ut i mai måned.

– Allerede nå er ventetidene uholdbare ved disse stasjonene, og det sier seg selv at ventetiden ikke kommer til å gå ned når disse trafikkstasjonene stenger en dag i uken fra og med neste uke, sier Abusdal.

I en undersøkelse ATL gjorde blant sine medlemmer sommeren 2018 sa 66 prosent at de opplevde ventetiden på å få time til oppkjøring som lang, og de fleste skolene opplevde at ventetidene har økt kraftig i løpet av de siste fem årene.

– Det må gå an å iverksette tiltak for å få redusert dette. Man bør vurdere å gi kurs til kjøreskolelærere som er villig til å påta seg sensoroppdrag for å ta av de største toppene, som gjerne kommer nå om våren. Mange vil om ikke lenge ta lappen på MC, både lett og tung, det må gå an planlegge for at det naturlig kommer en topp om våren. Det må også kunne vurderes om andre oppgaver sensorene utfører kan nedprioriteres, slik at man får vekk køene. Det er uansett ikke akseptabelt at Statens vegvesen nå vil redusere åpningstidene da de har så lange ventetider som nå, sier Stordalen.

– Vi kan ikke fortsette å ha det på denne måten. Dette er en uholdbar situasjon og jeg blir svært betenkt når jeg leser områdegjennomgangen til Statens vegvesen hvor det klart fremkommer at flere sensorer ikke kjører mer enn en oppkjøring om dagen. Det sier seg selv at her kan ressursene utnyttes bedre, hvis ikke må man åpne opp for at andre aktører kan gå inn å ta denne oppgaven som Statens vegvesen tydelig ikke klarer å levere på en god måte til publikum, sier Abusdal.

640